Specialized BG Fit program

Specialized Body Geometry Fit je komplexní program přizpůsobení kola každému jezdci na míru. Využívá mnohaletých poznatků svého duchovního otce Andrewa Pruitta v oblasti sportovní medicíny. Ten se více než třicet let staral o zranění způsobená špatným posedem na kole a zároveň se intenzivně věnoval vytvoření zásad pro co nejbezpečnější a nejefektivnější pozici na kole. Vytvářel posed například i takovým borcům jako Paolo Bettini, Chris McCormack a Christoph Sauser.

Co je to BG Fit?

Během své práce vytvořil Andrew Pruitt několik základních pravidel nastavení správné pozice cyklisty na kole. Vychází z toho, že posed je pevným svazkem mezi kolem a jezdcem. Pokud si spolu nerozumí, tento vztah selže. Tělo se kolu přizpůsobí pouze v malém rozsahu pomocí strečinkových cviků, takže v tomto svazku musíme upravovat především kolo podle našeho těla. Vychází se z toho, že cyklistika je sportem opakování. Kolo se tudíž nenastavuje ve statické pozici, ale na trenažéru, kde se zároveň každé nastavení kontroluje při dynamické zátěži a různých pozicích jezdce. Zde je k tomu naštěstí dostatek prostoru a  pokud má člověk správnou velikost rámu, může se mu jeho kolo upravit přímo na míru, ať už na závodní použití nebo na víkendové vyjížďky s rodinou.

Výběr velikosti kola

Bg Fit začíná už při samotném výběru kola. Klíčové je totiž nejen vybrat ten pravý model ale hlavně  tu správnou velikost rámu.  Existují sice tabulky doporučených velikostí rámů, ale většina lidí se mnohdy díky své výšce najde hned u dvou doporučených velikostí. Další specifikace je nutno provádět na základě tělesných dispozic zákazníka a zkušeností prodavače. Je zde vždy nutno staticky nastavit výšku sedla a řidítek. Poté je možno se krátce projet před obchodem. V případě koupě kola a používání nášlapných pedálů ještě přichází velice důležitá správná montáž zarážek  do treter.

Nastavení 2D

Samotnému 2D nastavení kola předchází vyšetření sportovce, které je klíčové pro pozdější nastavení optimálního posedu. Vyšetření se skládá z ústní části a fyzického vyšetření.  Ústní část se zabývá sportovní minulostí klienta, jeho motivací k cyklistice, počtem strávených hodin v sedle a fyzickými obtížemi během výkonu.  Fyzické vyšetření se odehrává po převléknutí do cyklistického oblečení. Zde se pomocí sady několika lehkých cviků prováděných za asistence „fitera“  ověřuje rozsah pohybu kloubů, vybočení kloubů, zkrácení některých svalových skupin a další anomálie, které se pak během samotného nastavování posedu vyrovnávají a odstraňují.
 
Nastavení v 2D rovině je základní úroveň nastavení jízdního kola. Kolo se nejprve upne do stojanu s trenažérem, uvede se do rovnováhy a poté se zaměří všechny podstatné proporce starého posedu, aby se kolo dalo případně uvést do původního stavu a aby bylo s čím nový posed porovnávat. Jako první se pomocí úhlu nohy v dolním mrtvém bodě šlapání nastaví správná výška sedla. Poté se vyladí předozadní poloha sedla a pozice kufrů. Tyto tři veličiny spolu úzce souvisí a tak pokud se změní jedna, musí se doladit i ostatní. V tomto kroku se také kompenzuje případná disproporce v délkách dolních končetin, ať už v lýtkové nebo stehenní části. Může se také vybrat správná šířka a model sedla. Poté se na kolo aplikuje speciální stavitelný představec a hledá se vhodná délka a úhel představce, tak aby nejlépe odpovídali tělesným dispozicím a sportovním ambicím jezdce.  Nakonec se nastaví sklon pák a ověří správná šířka řidítek. Kolo se opět přeměří a výsledky zanesou do tabulky pro pozdější možnou úpravu, případně se kolo hned na místě přizpůsobí výsledkům měření. Toto nastavení rozloží váhu přední části těla rovnoměrně po celé páteři a na ruce. Zároveň zklidní vaši pozici na sedle a pomáhá dosáhnout ideálního napětí svalů. Cyklista se ocitá v tzv. neutrální pozici, která mu pomáhá rychleji reagovat na změny terénu, zlepšuje jeho výkon aniž by plýtval energií a hlavně zvyšuje pohodlí po dobu celého výkonu.

Nastavení 3D

3D Nastavení počítá od začátku s kolem přednastaveným ve 2D rovině. Pracuje se zde především s pohledem z předu, kdy se snažíme rozpoznat disbalance v šlapání  jako šlapání do „x“ a do „o“ způsobené především klenbou chodidla a vytočením jeho přední části. Tyto nedostatky se odstraňují pomocí speciálních vložek do treter, posouváním kufrů, případně vsouváním podložek pod pedály. Výsledkem je vyrovnání kyčlí, kolene a chodidla v celé průběhu záběru do pedálů. Minimalizuje se tak tlak na koleno a čéšku a zajistí se dostatečné promazání chrupavky. Zefektivní se práce svalové hmoty a obě nohy se zapojí do výkonu stejnou měrou. Takto nastavené kolo vám při stejné kondici zvedne výkon až o 10procent a zároveň se na něm budete cítit mnohem pohodlněji i při dlouhých vyjížďkách nebo najíždění prvních jarních kilometrů.

Komplexní 3D dynamický fit

Jedná se o komplexní dynamickou úroveň BG Fit. 3D nastavení ještě dále posouvá 2D nastavení a vychází z něho. Pracuje se zde především s pohledem z předu, kdy se rozpoznají disbalance v šlapání  jako šlapání do „x“ a do „o“, způsobené především klenbou chodidla a vytočením jeho přední části. Tyto nedostatky se odstraňují pomocí speciálních vložek do treter, posouváním kufrů, případně vsouváním podložek pod pedály. Výsledkem je vyrovnání kyčlí, kolene a chodidla v celé průběhu záběru do pedálů. Minimalizuje se tak tlak na koleno a čéšku a zajistí se dostatečné promazání chrupavky. Zefektivní se práce svalové hmoty a obě nohy se zapojí do výkonu stejnou měrou. Cílem je  nastavení kola, které umožní jezdci při stejné kondici zvednutí výkon až o 10% a zároveň se na něm bude cítit mnohem pohodlněji i při dlouhých vyjížďkách, trénincích nebo na závodních tratích. 

Co BG Fit obsahuje?

 • Rozhovor před nastavením – prodělaná zranění, potřeby a cíle cyklisty
 • Flexibilní vyšetření v 16-ti krocích
 • Doporučení správného modelu a šířky sedla
 • Nastavení ideální dynamické výšky sedla
 • Nastavení ideální dynamické předozadní pozice sedla
 • Nastavení ideální dynamické výšky řidítek
 • Nastavení ideální dynamické vzdálenosti a pozice řidítek
 • Nastavení ideální dynamické pozice zarážek treter (kufrů)
 • Kompenzace případné disproporce v délkách dolních končetin
 • Optimalizace záběru, vyrovnání kyčlí, kolene a chodidla
 • Protokol o vyšetření s doporučenými hodnotami pro nastavení kola

Doba trvání a co s sebou

Doba trvání je cca 240 min. na nastavení jednoho kola. S sebou je potřeba vlastní kolo v čistém a seřízeném stavu, cyklistické oblečení a tretry.

Reference

Naším Bg Fit studiem už prošli i jezdci jako Kristián Hynek, Matouš Ulman či Milan Spěšný, kteří řádně otestovali toto nastavení na svém jarním soustředění i na tratích světového poháru v XC a jsou s BG Fit programem velmi spokojeni.